Hrvatsko-francuska suradnja u podmorskoj arheologiji – La cooperation franco-croate pour l’archeologie soumarine en Croatie /
Franco-croatian cooperation in underwater archaeology

Institut Française, Zagreb (Croatia)
29 November – 15 December 2011