Zapisnici i izvješća

PRVA PROJEKTNA GODINA:

ZAPISNICI

  • Zapisnik s Inicijalnog sastanka, Inter-univerzitetski centar, Dubrovnik, 8. lipnja 2015. (D 1.1 / A 1.4)
  • Zapisnik s Radnog sastanka projektnog tima, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 1. travnja 2016.

IZVIJEŠĆA

  • Izviješće o 1. tečaju - radionici ARS NAUTICA Seafaring through Ages, Inter-univerzitetski centar, Dubrovnik, 7. - 14. lipnja 2015.   (D 12.1 / A 12.3)
  • Izviješće o napretku projekta, Aktivnost 3.2: Virtualno 3D modeliranje transportnih amfora  (D 3.1 / A 3.2)
  • Izviješće o napretku projekta, Aktivnost 10.1: Caska 2 - Iskopavanje i dokumentiranje broda   (D 10.1 / A 10.1)
  • Izviješće o napretku projekta, Aktivnost 6.1: Caska 1 - Proučavanje brodske konstrukcije  (D 6.1 / A 6.1)
  • Izviješće o napretku projekta, Aktivnost 6.4: Caska 1 - Proučavanje povijesnog konteksta (D 6.2 / A 6.4)